Metsäteollisuuden aloitteesta Venäjän hallituksen yhteyteen perustetaan metsäalan neuvosto, kertoi pääministeri Zubkov hallituksen kokouksessa. Tavoitteena on koordinoida ja etsiä ratkaisuja metsäalaa vaivaaviin kysymyksiin. Tehtävässä ei ole onnistuttu tähän mennessä. Hallituksen määräys vuodelta 2002 ei ole tuottanut tulosta ja vuonna 2005 aloitettu metsäalan tavoiteohjelma on edelleen keskeneräinen.

Venäjällä toimii 13 000 raakapuun viejää ja laittomuudet kukoistavat. Perustettavan neuvoston on määrä osaltaan edistää puun jalostuksen kehittymistä ja raakapuun viennin vähenemistä. Pääministeri johtaa itse neuvostoa, jonka jäsenenä tulee olemaan metsäalueiden kuvernöörejä, metsäteollisuuden sekä tieteen edustajia.

Lähde: Venäjän hallituksen nettisivut