Venäjän hallituksen metsäteollisuuden kehittämisneuvosto kokoontui ensimmäisen varapääministerin Viktor. A. Zubkovin johdolla 6.4.2011. Kokouksessa käsiteltiin mm. metsäteollisuuden prioriteetti-investointiprojekteja ja valtakunnallisen puun alkuperää seuraavan mittausjärjestelmän luomista.
Vuoden 2010 loppuun mennessä puun jatkojalostukseen oli investoitu yhteensä 36 miljardia ruplaa (n.890 milj.€) kahdeksan investointiprojektin puitteissa ja luotu yli 3 000 uutta työpaikkaa. Suunnitelmissa on toteuttaa yhteensä 95 investointiprojektia yli 415 miljardin ruplan edestä (10,2 mrd €). Syntyvien työpaikkojen määrä olisi noin 40 000.
Neuvosto tarkasteli myös sellu- ja paperiteollisuuden kysymyksiä. Alalla toteutetaan 12 prioriteetti-investointiprojektia, joiden kokonaisarvo ylittää 260 miljardia ruplaa (6,4 mrd €). Yhdeksän niistä keskittyy olemassa olevien tuotantolaitosten modernisointiin ja peruskorjaamiseen, kolme projektia on suunnattu uusien tuotantolaitosten rakentamiseen. Kyseisten projektien onnistunut toteutus vuoteen 2017 mennessä tekee mahdolliseksi puujalosteiden tuonnin huomattavan vähentämisen. Pelkästään päällystetyn paperin maahantuonti voi supistua yli 60 %:lla 600 000 tonnista 200 000 tonniin vuodessa. Suurin mainituista projekteista on Krasnojarskin aluepiirissä sijaitsevan Bogutšanskin puunjalostustehtaan kehittämishanke. Projektiin investoidaan 73 miljardia ruplaa (1,8 mrd €). Bogutšanskin hanke on ainutlaatuinen rakenneratkaisuiltaan sekä myös tuotteiltaan.
Kokouksen toinen osa keskittyi valtakunnalliseen puunhankinnan kirjaamisjärjestelmään. Venäjän hallituksen vuoden vaihteessa tekemien päätösten mukaisesti Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz on valmistellut valtakunnallisen valvontajärjestelmän konseptin tarkoituksena valvoa raakapuun alkuperän ja myynnin laillisuutta.
Puutavaran laillisen alkuperän valvontajärjestelmän perustana toimii metsävaroja ja niiden käyttöä koskeva tietokanta. Tänä vuonna Arkangelin alueella ja Karjalan tasavallassa testataan järjestelmää ja viimeistellään puun mittauksen ja alkuperän seurannan menetelmät. Tietojärjestelmän tulee kattaa eri viranomaisten, kuten tullin, veroviraston ja sisäasiainministeriön välinen tiedonvaihto. Tämän ansiosta käy mahdolliseksi parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja huolehtia puutavaran laillisuuden valvomisesta puun hankinnassa, kuljetuksessa, jalostuksessa ja maastaviennissä.
Perusajatuksena on, että järjestelmä ottaa huomioon Euroopan Unionin vaatimukset puun laillisuuden varmistamisesta ja estää tuntematonta alkuperää olevan puutavaran viennin Venäjältä.
Kun puun alkuperän valvontajärjestelmän on testattu ja todettu hyväksi, se tulee ottaa käyttöön kaikissa Venäjän federaation subjekteissa.