Venäjän hallituksen ohjelma talouskriisin vaikutusten lieventämiseksi on julkaistu Rossiiskaja Gazeta-lehdessä.

Yritysten tukemiseksi niiden verotusta on kevennetty tälle vuodelle. Voittovero on laskettu 20 prosenttiin. Laiteinvestointeja tekevät yritykset saavat lisäetuja poistoihin. Sellaisia teknisiä laitteita, joita ei Venäjällä tehdä, voi tuoda maahan arvonlisäverottomina.

Osalla hallituksen toimenpiteitä tuetaan metsäteollisuutta. Metsäalan ensisijaiset investointihankkeet saavat luottotukea aloitettujen rakennuskohteiden loppuunsaattamiseen ja loppuvaiheessa olevia hankkeita tuetaan siten, että ensimmäisen ja toisen lainavuoden maksuja lykätään (tai annetaan mahdollisuus uudelleenlainoittamiseen). Lisäksi lainankorkojen maksua tuetaan 325 milj. ruplalla.

Käsiteltäväksi tulee vielä ensisijaisia investointihankkeita toteuttavien sijoittajien vapautus raakapuun vientitullimaksuista.

Lähde: Rossiiskaja Gazeta