Venäjän metsäalalla ollaan yksimielisiä siitä, että eks­ten­siivinen metsätalous on tullut tiensä päähän. Suuret avo­hakkuut, metsänuudista­mi­sen heikko taso ja kasvatus­hakkuiden vähäisyys ovat johtaneet siihen, että metsät ovat lehtipuuvaltaisia ja puuston laatu on heikentynyt. Useilla alueilla metsäteollisuus kärsii jopa puupulasta. Ratkaisuksi ongelmiin nähdään intensiivinen metsätalous.