Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on laatinut asetusluonnoksen, jolla voitaisiin väliaikaisesti kieltää läpimitaltaan yli 15 cm koivutukkien vienti. Rajoitukset kohdistuisivat tullinimikkeisiin:
4403 99 510 1 lpm 15-24 cm, yli 1 m koivutukit
4403 99 510 2 lpm yli 24 cm, yli 1 m koivutukit.
Teknisesti kysymys on näiden nimikkeiden viemisestä sisämarkkinoiden kannalta tärkeiden tavaroiden listaan, jolloin niiden vientiä voidaan poikkeustapauksissa väliaikaisesti rajoittaa. Vientirajoitusten tarvetta perustellaan kotimaisten vanerinvalmistajien raaka-ainepulalla ja raaka-aineen hinnannousulla. Asetusluonnokselle on voimassa kahden viikon kuulemisaika, joka jatkuu 10.11.20016 saakka.