Heinäkuun lopulla pidettiin Venäjän metsäviraston kokous, jossa valmisteltiin osallistumista kansainväliseen laittomia hakkuita käsittelevään seminaariin syyskuussa 2004 Genevessä. Virasto esittää siellä ehdotuksensa toimia laittomia hakkuita vastaan niin kansallisilla kuin maailmanlaajuisilla markkinoillakin, kertoo Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Viraston johtajan Valeri Roschupkinin mukaan Venäjä aikoo osallistua aktiivisesti kansainvälisiin laittomien hakkuiden vastaisiin hankkeisiin. Suunnitelmissa on mm. laatia järjestelmä tiedonvaihtoa ja yhteistä puuntavaran vienti- ja tuontivirtojen kirjaamista varten. Lisäksi virasto aikoo ruveta käyttämään kestävän metsätalouden periaatteita sekä tullitoimenpiteitä puun laillisen alkuperän valvomiseksi.

Nyt Venäjä on johtosijoilla laittomien hakkuiden suhteen yhdessä Brasilian, Kamerunin, Indonesian ja Malesian kanssa. Laittomien hakkuiden osuus on 87 % Venäjän kaikista metsälakirikkomuksista. Reilun kymmenen vuoden aikana luvattomien hakkuiden määrä on kaksinkertaistunut, mistä metsätaloudelle koituu vuosittain 4,7 mrd. ruplan tappiot. Ja vain 10 % todistetuista metsänkäyttörikkeistä saadaan ratkaistua oikeusteitse.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu