Venäjän hallituksen yhteydessä toimivan metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksessa tarkasteltiin metsäsektorin tämän vuoden toimintaa ja erityisesti bioenergian käytön edistämistä, puurakentamista sekä Venäjän federaation subjektien toteuttamaa metsien hallinnointia. Varapääministeri Zubkov totesi mm. seuraavaa:
  • Tänä vuonna on toteutettu 7 metsäteollisuuden prioriteetti-investointihanketta, joiden arvo on yhteensä 13,5 miljardia ruplaa (330 milj. €). Vuodesta 2008 alkaen toteutettujen hankkeiden lukumäärä on 24, arvo 150 miljardia ruplaa (3,6 mrd €). Työpaikkoja on luotu yli 10 000. Puolet toteutetuista hankkeista liittyy biopolttoaineen ja puutalojen tuotantoon.

  • Puunjalostusteollisuuden osalta todettiin, että pk-sektorin toimintaedellytyksiä on parannettava.

  • Metsien hallinnointiin liittyvien kysymysten toteuttaminen alueilla on onnistunut edellisvuotta paremmin. Alueiden päättäjät ovat sisäistäneet metsäasiat ja osallistuneet ongelmien ratkaisuun.

  • Metsäpalojen lukumäärä väheni vuoteen 2010 verrattuna 1,6-kertaisesti ja metsäpalojen pinta-ala oli 0,5 miljoonaa hehtaaria pienempi. Eräillä alueilla on havaittu ongelmia metsäpalojen jälkihoidon toteuttamisessa.

  • Vuoden 2011 metsänuudistamismäärä, 801 000 ha, vastaa hakkuiden pinta-alaa. Keinollista metsänuudistamista tehtiin 194 000 hehtaarin alueella. Istutuksia tehtiin 24 000 hehtaaria viimevuotista enemmän, mutta alueiden uudistamistavoite jäi kuitenkin 7 % vajaaksi.

  • Vuoden loppuun mennessä hakkuumäärän odotetaan kasvavan 185 miljoonaan kuutiometriin, joka on 9,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin viime vuonna.

  • Tänä vuonna on havaittu puolet vähemmän metsien tuhohyönteisten ja tautien esiintymisiä kuin viime vuonna.

  • Valtion federatiivista metsävalvontaa (lesnaja ohrana) toteuttavien metsänvartijoiden määrää on nostettu 15 200 henkilöön.

  • Vuoden 2011 aikana valtion metsänvartijat ovat tehneet 39 400 pöytäkirjaa havaitsemistaan rikkeistä.

  • Venäjän metsätalousvirasto on laatinut metodin, jolla alueille siirretyn toimivallan toteuttamisen onnistumista voidaan mitata.