Metsänsuojelusta vastaava valtionlaitos ”Roslesozaštšita” on aloittanut metsänuudistamisen valvonnan. Metsälain mukaan valvonta sisältää metsäpinta-alan muutosten seurannan, metsänuudistamista vaativien alueiden määrittämisen sekä metsänuudistamisen laadun ja onnistumisen seurannan.

Valvonnassa käytetään maastotarkastuksia, ilma- ja satelliittikuvia sekä eri yhteyksissä koottua viranomaistietoa.

Lähde: Rosleshoz