WWF on käynnistänyt uuden kolmivuotisen projektin, jonka tavoitteena on edistää metsänkäytön ympäristövastuuta yrityksissä sekä tukea modernin metsäpolitiikan syntyä Venäjällä. Projekti on osa WWF:n laajempaa pyrkimystä kestävän metsätalouden kehittämisessä.

Projektissa aiotaan kehittää objektiivinen menetelmä yritysten metsänkäytön vastuullisuuden arviointiin. Arviointimenetelmää voivat käyttää hyväkseen metsäteollisuuden asiakkaat sekä investoijat. Projekti tulee tarjoamaan tukea korkeatasoisen metsäpolitiikan asiantuntijaryhmän toiminnalle sekä tekemään yhteistyötä investoijien kanssa. Lisäksi analysoidaan WTO:n jäsenyyden aiheuttamia seurauksia Venäjän metsäsektorille.

Lähde: www.wwf.ru