Venäjän WWF:n Pihkovan mallimetsähanke ja Pihkovan alueen luonnonvarahallinto päättivät 19. maaliskuuta pitämässään kokouksessa allekirjoittaa yhteistyösopimuksen alueellisista metsänkäyttöohjeista Pihkovan alueelle.

Tämän kolmivuotisen ohjelman työstämisessä ja toteutuksessa on mallimetsähankkeen ja luonnonvarahallinnon edustajien lisäksi mukana myös Pihkovan alueen metsäteollisuudenharjoittajia, mm. STF-Strug, STF-Gdov, OOO Sarbona ja OAO Pskovlestoprom.

Pinta-alaltaan 53 000 m²:n suuruinen Pihkovan alue on maisemaltaan, maaperältään ja kasvillisuudeltaan epäyhtenäinen alue, minkä vuoksi tarkkojen paikallisohjeiden laatiminen edellyttää alueen läpikotaista tutkimista. Alue jaetaan ohjeiden tekemisen kannalta olennaisiin vyöhykkeisiin. Ensimmäiseksi kohteeksi on valittu Pihkovan alueen pohjoisosat eli Gdovskin, Pljuskin piirit sekä Strugokrasnenskin piirin tutkimattomat seudut, kommentoi Pihkovan mallimetsän projektijohtaja Boris Romanjuk.

Uusien ohjeiden avulla alueen metsäteollisuuden mahdollisuudet muuttuvat olennaisesti.
Lähde: Pihkovan mallimetsän www-sivut