Uudet hakkuusäännöt on julkaistu Rossijskaja gazetassa ja ne astuvat voimaan 31.1.2012. Muutokset mm. mahdollistavat hakkuiden toteuttamisajan ja puun kuljettamisen aikarajan pidentämistä huonojen keliolosuhteiden vuoksi. Jos hakkuita tehdään metsikön monimuotoisuuden parantamiseksi, voidaan hakkuualueelle jättää yksittäisiä arvokkaita pystyyn. Viranomaisvalvonta lisääntyy uusien hakkuusääntöjen myötä, kun kaikilla leimikoilla on tehtävä hakkuiden jälkeinen tarkastus pöytäkirjoineen.