Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat kehittäneet 1990-luvulta lähtien menetelmiä puun alkuperän seuraamiseksi, todetaan Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa. Alkuperän seuraaminen perustuu muun muassa sertifioituihin järjestelmiin, joiden toimivuuden puolueettomat tarkastajat todentavat. Yritysten käytössä olevien järjestelmien peruslähtökohtana on, että puunhankintaketjun toimijat noudattavat kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ensimmäiset alkuperäjärjestelmät rakennettiin 10 vuotta sitten, kun tuontipuun määrät alkoivat kasvaa.

Puun alkuperän todentamiseksi käytetään Venäjällä monipuolisia menettelyjä. Ulkomaiset yritykset toimivat paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. Toimintaa voidaan kehittää mm. sidosryhmäyhteistyön avulla. Laittoman puun väljä määritelmä on myös antanut sijaa tulkinnoille. Viime marraskuussa Pietarissa pidetyssä hallitusten välisessä konferenssissa keskusteltiin laajasti laittomien hakkuiden tuomista ongelmista. Kokouksessa teollisuus ja ympäristöjärjestöt olivat yksimielisiä siitä, että lakien valvonta on viranomaisten, ei puuta ostavan teollisuuden tehtävä.

Lue koko tiedote: Metsäteollisuus ry