Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Suomen Maan ystävät ovat esittäneet huolensa ja lähettäneet presidentti Vladimir Putinille kirjeen Venäjän metsälain valmistelusta, tiedottaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lakiehdotuksen keskeisimmät epäkohdat ovat jäljellä kansalaisten kuulemisesta huolimatta, joskin metsälakiehdotuksessa ja sen valmistelussa on monia myönteisiäkin seikkoja. Lakia valmistelleet venäläiset virkamiehet ovat mm. keskustelleet lakiehdotuksesta ulkomaisten sidosryhmien kanssa. Hyvä periaate on valvonta- ja toteutusvastuun erottaminen toisistaan. Valvontaan suunniteltu hallinto vaikuttaa kuitenkin alimitoitetulta ja puutteellisesti organisoidulta.

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK’in edustajan mukaan tutkijat, metsäviranomaiset ja kansalaisjärjestöt on sivuutettu lain valmistelussa. Metsälain valmistelijat ovat olleet pääasiassa talousasiantuntijoita.

Suurimmat luonnonsuojelulliset ongelmat uudessa metsälakiehdotuksessa liittyvät Venäjän suojelumetsien eli ns. 1-kategorian metsien käytön epäselvään määrittelyyn. Tällaisia metsiä ovat esimerkiksi jokivarsien, vesistöjen ja tundra-alueiden läheiset metsät sekä varsinaiset suojelualueet. Tähän saakka niiden taloudellinen käyttö on ollut kontrolloitua, mutta uusi metsälakiehdotus ei sisällä samanlaisia selkeitä rajoituksia ja vaarana ovat esimerkiksi hakkuut suojelunarvoisissa metsissä.

Toinen uusi ongelma on mahdollisuus muuttaa metsien käyttöä esim. rakentamiseen ilman maankäyttöluokan muutosta. Kolmantena pääongelmana on lakiesityksen kohta, jossa tavallisten kansalaisten pääsy metsään voidaan estää paikallisviranomaisen päätöksellä metsänvuokraajan niin vaatiessa.

Ympäristöjärjestöt kannustavat huomioimaan myös muut metsän käyttömuodot. Metsälakiesityksen pohjana oleva lyhyen aikavälin taloudellisten voittojen maksimointi on taloudellisestikin arveluttavaa ottaen huomioon metsän hitaan uudistumisen.

Kirje on luettavissa Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla venäjänkielisenä.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote