Suomalais-venäläisen koulutushankkeen ”Environmental policy of timber procurement” puitteissa järjestettiin Komissa seminaari metsäsuunnittelusta. Seminaarin aineisto on luettavissa hankkeen kotisivuilla.

Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä metsätalouden ja erityisesti puunhankinnan ympäristönäkökohdista. Sen kohderyhmänä on Komin metsäteollisuusyritysten puunhankinnasta vastaavat henkilöt, viranomaiset ja opettajat. Hanke toteutetaan vuosina 2002-2003 ja sitä koordinoi Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasema.

Hankkeen sivut: www.forestkomi.ru