Huhtikuun loppupuolella joukko saksalaisia puunostajia kävi WWF:n ja Greenpeacen aloitteesta tapaamassa arkangelilaisia puuntoimittajia. Maailmanlaajuiseen Global Forest and Trade Network (GFTN) verkostoon kuuluvien saksalaisostajien tavoitteena on käyttää vain sellaista puuta, joka ei ole peräisin luonnontilaisista metsistä, vaan joka on korjattu laillisesti ja sertifioitu kansainvälisesti.

Tapaamisessa keskusteltiin Severnaja Dvina ja Pinega jokien välisellä alueella sijaitsevan luonnontilaisen metsän säilyttämisestä. Ympäristöjärjestöjen edustajat totesivat, että asiaan on jo olemassa hyvä ratkaisumalli, koska OOO Solombalskin saha- ja puunjalostuskombinaattiin kuuluvien yhtiöiden sertifikaatilla niiden vuokrametsille asetettiin hakkuumoratorio ja metsänkäyttörajoituksia. Muita samalla metsäalueella toimivia yrityksiä on parisenkymmentä ja on mahdollista, että ne seuraavat ensiksi ehtineiden perässä. Greenpeacen edustajan mukaan suojeltavaa metsää olisi noin 250 000 ha verran.

Jos suojeltava alue saadaan rajatuksi syyskuuhun mennessä, saksalaisostajat ovat kiinnostuneita jatkamaan ja jopa lisäämään sertifioidun puun ostoa ennen kaikkea venäläisyhtiöiltä.

Lähde: Venäjän WWF