Rajavyöhykkeellä puuta korjaaville yrityksille on luvassa sääntöjen lievennyksiä. Nykyisten sääntöjen mukaan rajavyöhykkeen puomien takana voi työskennellä vain valoisana aikana, minkä vuoksi puunkorjuuta on jouduttu rajoittamaan. Metsäkoneita on myös jouduttu siirtämään pois rajavyöhykkeen alueelta vuorojen päätteeksi.
Karjalan päämies Hudilainen suositteli rajaviranomaisia sallimaan metsäkoneiden työskentelyn yöaikana.