Luonnonvaraministeriö on odotetusti korjannut uudella asetuksella (nro 72, 5.4.2006) maaliskuussa rekisteröityä uutta Venäjän metsien hygieniaohjeistoa. Tuolloin ohjeistoon oli epähuomiossa jäänyt lause, jonka mukaan hakkuut kesäaikana olisivat kiellettyjä. Ohjeiston kiistanalaista pykälää on nyt korjattu lisäämällä lauseeseen sana ”etupäässä”, jolloin lause kuuluu: ”Puiden suojelemiseksi mahdollisimman tarkkaan mekaanisilta vaurioilta on kaikki hakkuut tehtävä etupäässä talviaikaan metsää säästäviä kaato-, katkonta-, juonto- ja kuljetusmenetelmiä käyttäen.”

Lähde: Greenpeace, Forest forum