Presidentti Putin allekirjoitti 31.12. liittoneuvoston hyväksymän lain 199-FZ ”Muutoksista Venäjän federaation yksittäisiin lakisäädöksiin valtuuksien rajoittamisesta”, joka tuo muutoksia voimassa olevaan metsälakiin. Laki siirtää suurelta osin metsien hallinto- ja määräysvaltuudet valtiolta Venäjän federaation subjekteille. Metsien hallinnointia koskevilta osiltaan laki astuu kuitenkin voimaan vasta 1.1.2007.

Korjatussa laissa alueille siirretään oikeus metsien hallinnointiin, käyttöön, metsien suojeluun ja uudistamiseen. Poikkeuksen tekevät Venäjän Federaation hallituksen hyväksymän luettelon mukaiset alueet, joita voivat olla sellaiset subjektit, joiden asukastiheys on kolme kertaa Venäjän keskimääräistä asukastiheyttä suurempi, valtakunnallisesti tärkeät suojelualueet sekä puolustusvoimien metsät. Monilta osin muutokset on käsitetty uuden metsälain vaihtoehdoksi.

Greenpeacen arvio metsälain muutoksista on seuraava:

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsätalousviraston hallinnassa tähän saakka olleiden metsien suhteen on päätetty toimia samoin kuin maatalousmetsien suhteen vuosi sitten. Laki käytännössä poistaa valtion omistusoikeuden metsiin sekä lakkauttaa valtiollisen metsähallintojärjestelmän. Tulevaisuudessa tämä voi merkitä leshoz-järjestelmän hajoamista. Tämä on todennäköisesti Venäjän hallituksen ensimmäisen ja täysin tietoinen askel kohti metsätalousviraston lakkauttamista, koska uuden lain hyväksymisen jälkeen metsätalousvirasto on samassa asemassa kuin maatalousvirasto ennen lakkauttamistaan.”

Liittyen nyt hyväksyttyyn lakimuutokseen, 22. joulukuuta 2005 hyväksyttiin Venäjän hallituksen asetus nro 801, joka muuttaa Federaation metsätalousvirastosta sekä Venäjän federaation luonnonvaraministeriöstä annettuja asetuksia.

Nyt tehdyistä lakimuutoksista huolimatta uuden metsälain valmistelu jatkuu: Venäjän taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeri German Gref ilmoitti hallituksen kokouksessa 29.12.2005, että uusi metsälaki tullaan hyväksymään vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lähteet:
Laki 199-FZ ”Muutoksista Venäjän federaation yksittäisiin lakisäädöksiin valtuuksien rajoittamisesta” (metsätaloutta käsitellään luvussa 15, sivut 74-80)
Venäjän hallituksen asetus nro 801
Forest Forum, Greenpeace
RIA Novost