Murmanskin alueen hallitus on antanut asetuksen Lapin metsä (Laplandskij les) -nimisen rauhoitusalueen (zakaznik) perustamisesta, tiedottaa Kuolan luonnonsuojelukeskus. Näin Murmanskin alueelle syntyi suurin Luoteis-Venäjällä viimeisten kymmenen vuoden aikana perustettu luonnonsuojelualue.
Lapin metsä-luonnonsuojelualueen perustamista ehdotettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, kun Moskovan valtionyliopiston opiskelijoiden luonnonsuojelujärjestö oli tehnyt kenttätutkimuksia Ylä-Tuuloman tekojärven lähistöllä. Tarvittiin 16 vuotta, jotta ehdotus siirtyi suunnitelmista ja paperilta todelliseksi luonnonsuojelualueeksi. On huomattavaa, että aloitetta alueen suojelemisesta kannattivat niin Maailman luonnonsäätiö kuin Kuolan tiedekeskus, Murmanskin metsäkomitea ja Teollisen kasvun, ekologian ja luonnonkäytön komitea.
Uusi rauhoitusalue sijaitsee Murmanskissa Kuolan alueella, ja se muodostuu viidestä metsäalueesta. Pinta-alaltaan luonnonsuojelualue on 171 672 hehtaaria, mikä on hieman yli 1 % Murmanskin alueesta.
Lapin metsä -rauhoitusalue on erityisen arvokas, sillä se sijaitsee kahden kansainvälisen vihreän vyöhykkeen – pitkittäisen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja poikittaisen Norjan, Suomen ja Venäjän arvokkaat alueet yhdistävän vihreän käytävän – risteyksessä. Lapin metsä ei ole pelkästään Koillis-Euroopan suurin koskematon taiga-alue, vaan siihen kuuluu metsien lisäksi vuoristotundraa ja useita soita. Luonnon olosuhteiden moninaisuus antaa kasveille, sienille ja eläimille runsaasti kasvupaikkoja. Lapin metsässä on sekä kaikkein yleisimpiä eläin- ja kasvilajeja että harvinaisia, suojelua tarvitsevia lajeja, jotka on merkitty Venäjän ja Murmanskin alueen punaisiin kirjoihin. Tärkeintä on kuitenkin, että suurten alueiden suojelu antaa mahdollisuuden tukea biosfäärin vakautta, mikä taas turvaa ihmiskunnan tulevaisuuden.