Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (9.–22.10.2015)

Metsäalan uutiset:

Investlesprom konkurssiin. Moskovan välimiestuomioistuin on asettanut ZAO Investlespromin konkurssiin. Hakijana oli Moskovan Pankki, jolla on Investlespromilta 7,7 miljardin ruplan (noin 108 miljoonan euron) saatavat. Investlesprom on osa noin 50 metsätalousyrityksen ryhmää, jo- hon kuuluu mm. Segežan sellu- ja paperitehdas. Karjalassa toiminut hakkuuyhtiö InvestlespromLesozagotovka asetettiin konkurssiin jo tammikuussa 2015. (Rapsi news, Stolica na Onego)

Lumber Liquidatorsille sakot laittomasti hakatun mongoliantammen tuonnista. Yhdysvaltalainen parketintoimittaja Lumber Liquidators on tuomittu 10 miljoonan dollarin sakkoihin Venäjän Kaukoidässä laittomasti hakatun mongoliantammen tuonnista Yhdysvaltoihin. Yhtiö on myöntänyt pimittäneensä vuosina 2011–2013 ostamansa parketin alkuperän. Tuolloin yhtiö väitti parketin raaka-aineen olevan saksalaista tammea. Vuonna 2013 yhtiö toi lisäksi Kaukoidästä Yhdysvaltoihin noin 2500 kuutiota mongoliantammesta tehtyä parkettia, mutta esitti kerta toisensa jälkeen saman metsänkäyttöilmoituksen, joka oikeutti vain 373 kuution hakkuisiin. WWF:n mukaan tapaus osoittaa, että laitonta puuntuontia torjuva Lacey Act toimii käytännössä eivätkä yritykset voi enää luottaa siihen, että Venäjältä voisi viedä laittomasti hakattua puuta ilman pelkoa sanktioista. (WWF Russia)