Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.7.-12.8.2015)

Metsäalan uutiset

Hakkuumäärät ja metsäteollisuuden tuotanto laskussa. Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana Venäjällä hakattiin metsää 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. Metsäteollisuuden puolella mekaanisen puunjalostuksen tuotanto supistui 2,4 prosenttia, kun taas sellun tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia. Myös kartongin ja pakkausmateriaalien tuotanto kasvoivat, kaikkein eniten aaltopahvipakkausten tuotanto (55,3 %). Tuotannon lasku oli suurinta painoalalla (10,7 %). Puun sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo kutistui 17 prosenttia ja tuonnin arvo peräti 40 prosenttia edellisvuodesta. (Talouskehitysministeriö)

Puuhakkeen vientitulli puolittuu. Venäjä puolittaa erinäisten metsäteollisuuden tuotteiden vientitullit 1.9.2015 lähtien (4.8.2015 päivätty hallituksen asetus nro 786). Vientitulleja lasketaan puuhakkeelta, havu- ja lehtipuiden höylälastulta sekä tammesta ja vaahterasta valmistetulta sahatavaralta. (Greenpeace Forest Forum)

Metsätalouden kehitysohjelman tavoitteita riisutaan. Budjettirahoituksen kiristyminen on johtanut metsätalouden kehitysohjelman 2013–2020 tavoitteiden karsimiseen kuluvana vuonna. Federaation varoilla suoritettavan metsäntuhoojien torjunnan tavoitealaa vuodelle 2015 on pienennetty 18 prosentilla ja metsän keinollisen uudistamisen tavoitealaa neljällä prosentilla. (Greenpeace Forest Forum)