Arkangelin alueen luonnonvarahallinnon alaisten metsätalouspiirien (leshoz) metsävarojen käytöstä on tehty yhteenveto, josta kertoo uutistoimisto Regnum. Uutisessa viitataan aluehallinnon lehdistöpalvelun antamiin tietoihin, joiden mukaan viime vuonna järjestettiin 12 kilpailua metsävarojen vuokrauksesta. Vuokralle tarjottiin 112 metsäaluetta, joiden hakkuumahdollisuus oli yhteensä 3,3 milj.m3. Alueista 72 oli uusia vuokrauksessa. Kilpailuihin osallistui 243 toimijaa, jotka harjoittavat puunkorjuuta. Kilpailun tuloksena vuokrattiin 83 metsäaluetta, hakkuumahdollisuuden ollessa 2,9 milj. m3.

Kilpailun 11 alueella oli vain yksi tarjoaja, jolle metsä vuokrattiin suoraan alueen päämiehen päätöksellä. Kilpailutuksen ulkopuolella annettiin niinikään päämiehen päätöksellä 19 metsäaluetta vuokralle. Kilpailutetuilla alueilla tarjonta ylitti kysynnän, 84 % tarjotuista alueista vuokrattiin.

Lähde: IA Regnum