Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsäteollisuus on päättänyt Primorjen piirissä ensimmäistä kertaa Venäjällä korvata alkuperäiskansalle hakkuiden vaikutuksia.

Juridisesti Ternejles-yhtiöllä ei olisi korvausvelvollisuutta hakkuiden vaikutuksista mutta yhtiö haluaa FSC-sertifikaatin, joka osoittaa metsätalouden olevan ekologisesti kestävää.

Myös Karjalan alkuperäiskansojen edustajat seuraavat mielenkiinnolla kehitystä Primorjessa.

Venäjän voimassa olevassa vuoden 1997 metsälaissa edellytetään, että alkuperäiskansojen alueilla metsänkäyttö järjestetään siten, että heidän perinteinen toimintansa turvataan. Uudessa metsälakiesityksessä on sama periaate.

Lue muistio