Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjällä jatkuu keskustelu metsäteollisuuden investoinneista ja raakapuun viennista. Monet ovat sitä mieltä, että raakapuun viennin rajoittaminen edistäisi investointeja. Viimeksi osastopäällikkö B. Bolshakov mainitsi 09.04 teollisuusministeriön kollegiossa pitämässään esitelmässä, että havuraakapuun vientitullien korottaminen lisäisi investointien houkuttelevuutta. Sls Nyberg käsitteli Venäjälle tehtäviä investointeja ja raakapuun vientiä 15.04 Lesnaja Gazetassa näkyvästi etusivulla julkaistussa artikkelissaan.

Metsateollisuuden investoinnit ja raakapuun vienti 220403