Venäjän metsätalousvirasto on valmistellut ehdotukset valtakunnallisen puunmittausjärjestelmän nykyaikaistamisesta esitettäväksi Venäjän hallituksen varapääministerille Viktor Zubkoville.

Nyt Venäjällä käytetään yhtä aikaa muutamaa erilaista mittaus- ja valvontamenetelmää. Eräissä menetelmissä virheen mahdollisuus voi olla jopa 15 %. Tilannetta hankaloittaa sekin, että nykyisten metsänvuokrasopimusten ja puukauppasopimusten mukaan metsästä pois kuljetettava puu ei ole tuotettu tavara, jolloin sitä ei ole pakko mitata eikä siitä tarvitse tehdä tavara-asiakirjoja.

Metsätalousvirasto pitää välttämättömänä luoda yhtenäinen valtakunnallinen mittausjärjestelmä, jotta nykyiset puutteet voitaisiin korjata. Ennen kaikkea on organisoitava mittausmenettely kaikelle leimikoilta pois kuljetettavalle puulle. Menetelmän tulisi olla yhteensopiva yritysten tuotannollisten kirjausjärjestelmien ja raakapuun myynnin yhteydessä käytettävien mittausten kanssa.

Vuoden 2009 alkupuolella on tarkoitus laatia luonnos puun mittausta koskevasta säädöksestä ja käytännön ohjeistuksesta. Lisäksi on laadittava dokumentti, jolla vahvistetaan puun laillinen alkuperä. Sen jälkeen kun säädökset on saatu valmiiksi, alkaa mittausasiakirjojen valmistelu aluetasolla. Metsätalousvirasto aikoo saada ensi vuoden joulukuuhun mennessä valmiiksi arvion uuden järjestelmän tehokkuudesta, minkä jälkeen uutta mittausmenetelmää aletaan käyttää koko maassa.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto