Venäjän valtionbudjettia valvovassa toimistossa (Chetnaja palata) on tehty metsävarannon käyttöä ja metsäteollisuuden tilaa ja tehokkuuden lisäämistä koskeva analyysi, jonka tarkoituksena on turvata mm. puutuotteiden ulkomaankaupasta saatavat budjettitulot. Analyysissä todetaan, että metsämaksujen lainsäädännöllisen perustan puuttumisen takia maksuista jää saamatta yli 5 mrd. ruplaa.

Nykyään metsämaksut määritellään huomioimatta metsänkäytön markkina-arvoa tai puun huutokauppahintoja. Raakapuun hinnasta metsämaksujen osuus Venäjällä alle 4 %. Tämän vuoksi metsämaksujen minimirajaa olisi ehdottomasti nostettava 30 %:iin raakapuun markkinahinnasta. Tuolloin pystypuuna myytävän metsän hinta nousisi 1 dollarista 8 – 10 dollariin ja metsätulojen osuus vastaavasti nousisi yli 1 mrd. dollaria vuodessa, mikä edesauttaisi puunjalostusteollisuus investointien toteuttamisessa.

Valvontatoimiston kokouksessa todettiin, että viime vuonna tappiollisten metsäyritysten määrä väheni vain 6 %, kaikkiaan tappiollisesti toimi yli puolet alan yrityksistä (53 %). Samanaikaisesti käyttöomaisuusinvestointien raju väheneminen johti tuotantoyksiköiden käyttöomaisuuden vanhenemiseen, jonka osalta käyttöomaisuuspoistoja tehtiin 46 % verran.

Lähde: Schetnaja palata RF