Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinnäytetyössä arvioidaan metsäinventoinnin tilannetta Luoteis-Venäjällä, metsänkäyttäjien tietotarpeita sekä LiDAR teknologian käyttökelpoisuutta.

Veronika Höök. 2015. Forest inventory information needs in Northwest Russia.

http://www.doria.fi/handle/10024/104715