Vuodesta 2007 alkaen toimineen metsäalan prioriteetti-investointimekanismin puitteissa yrityksille voidaan antaa vuokralle metsävaroja ilman kilpailutusta ja metsänkäyttömaksuihin myönnetään 50 prosentin alennus. Investoinnin alarajana on ollut 300 miljoonaa ruplaa (4 milj. €*) ja kohteena metsäinfrastruktuuri (metsätiet, metsävarastot) tai puunjalostuskapasiteetti. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on päivittänyt sääntöjä, ja jatkossa investoinnin alaraja on 500 miljoonaa ruplaa (7 milj. €*) puunjalostuslaitosten modernisointihankkeissa ja 750 miljoonaa ruplaa (11 milj. €*) uusien metsäinfra- tai puunjalostuskohteiden rakentamisessa. Puunjalostukseksi hyväksytään myös puujätteen jalostus bioenergiaksi. Metsäinfran osuus ei saa ylittää 20 prosenttia koko investoinnin suuruudesta.

Myös prioriteetti-investointihankkeiden toteutukseen liittyviä vaatimuksia on tiukennettu. Alle 1,5 miljardin ruplan (21 milj. €*) projekteille hyväksytään vain yksi muutos ja sen ylittäville kaksi muutosta. Suurimmille projekteille muutoksen voi hyväksyä vain Venäjän hallitus. Alennettu metsänkäyttömaksu on voimassa investoinnin suuruudesta riippuen 3-10 vuotta ja sen voi saada nykyisestä poiketen vasta, kun puunjalostuskapasiteetti on otettu käyttöön. Investointikohteiden rakennusvaiheessa metsänkäyttömaksua peritään täysimääräisenä.

Rahoituksen varmistukseen liittyviä vaatimuksia on puolestaan lievennetty. Aikaisempaa 100 prosentin vaatimusta on laskettu 50 prosenttiin kolmivuotisille projekteille ja 25 prosenttiin pidempiaikaisille projekteille.

Lähteet: Venäjän hallitus, Lesnaja Industrija Aprel 2018 No 4

* 1 €=70 RUB

Aikaisemmin aiheesta: