Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli maaliskuussa 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Maaliskuun puuntuotanto kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Teollisuuspuun osuus maaliskuun puuntuotannosta oli 92 prosenttia, josta tukkipuuta 49 prosenttia ja kuitupuuta 33 prosenttia.

Tammi-maaliskuun 2019 puuntuotanto oli yhteensä 15 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Puutavaralajien tuotanto Luoteis-Venäjällä:

Rosstatin puuntuotantotilastot kattavat Luoteis-Venäjällä noin 80 prosenttia hakkuista, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotanto.

Tilastolähteet: Rosstat ja sen alueorganisaatiot

Sari Karvinen, Luke