Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskonfederaatio alkaa työstää Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategiaa vuosille 2003-2010. Asiasta päätettiin 17. tammikuuta 2006 konfederaation kokouksessa. Strategiasta on määrä tulla yksi osa Venäjän Federaation metsätalouden kehittämisstrategiaa vuosille 2003-2010.

Koska ZAO Giprobumin aikoinaan laatima Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategia on laadittu ilman liike-elämän edustusta, siihen sisältyy monia lainsäädännöllisiä ristiriitaisuuksia eikä siinä ole huomioitu yrittäjien etua. Siksi Luoteis-Venäjällä toimivia yrityksiä ja organisaatioita pyydetään nyt esittämään toiveitaan, ehdotuksiaan ja mielipiteitään kehitysstrategiasta, kertoo Luoteis- Venäjän metsäteollisuuskonfederaation toimitusjohtaja Denis Sokolov.

Strategian laajentamis- ja uudistustehtävä hoidetaan Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskonfederaation johdolla siten, että konfederaatio kerää aineistoa Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden ongelmista ja esittää materiaalin Venäjän hallitukselle. Strategian perustaksi aiotaan ottaa Luoteis-Venäjän sosiaalis-taloudellista kehittämistä koskeva luku viimeistellen ja laajentaen sitä Giprobumin valmisteleman aineiston ja alan asiantuntijoiden turvin.

Lähde: www.drevesina.com