Luoteis-Venäjän bioenergiamarkkinoiden potentiaali on valtava, toteaa Metsätalousviraston Luoteis-Venäjän osaston päällikkö Aleksei Eglit. Huonolaatuisen puun tilavuus alueella on 6,7 miljardia kuutiometriä ja lisäksi raaka-ainetta tulee teollisuuden sivutuotteista ja hakkuutähteistä. Bioenergian edistäminen parantaa metsätalouden kannattavuutta, mikä on erityisen tärkeää intensiivisen metsätalouden malliin siirryttäessä.

Biopolttoaineiden, pääasiassa pelletin ja brikettien tuotanto on kehittynyt nopeasti, ja Luoteis-Venäjän osuus niiden viennistä on 80 prosenttia. Suurin viejä on Leningradin alue, joka vie vuosittain pellettejä ja brikettejä yli puoli miljoonaa tonnia.

Arkangelin alueella on tehty paljon työtä bioenergian käytön lisäämiseksi, ja aluehallinto on muun muassa laatinut kehitysohjelman paikalliseen lämpöhuoltoon ja biopolttoaineiden käyttöön. Arkangelin alueella biopolttoaineella toimii yli 400 lämpökattilaa. Alueelle on perustettu 11 suurehkoa yritystä, jotka tuottavat 460 000 tonnia biopolttoainetta vuosittain. Hyviin tuloksiin ovat yltäneet myös Vologdan alue ja Komin tasavalta.

Myös muilla Venäjän alueilla panostetaan bioenergiaan. Esimerkiksi Tverin alueella käytetään aktiivisesti puunjalostuksesta tulevaa puujätettä, lisäksi kattiloita muutetaan hakkeelle, briketille ja pelletille. Puulla toimii tällä hetkellä 150 lämpökattilaa. Yksi Venäjän suurimmista pellettilaitoksista STOD toimii Tverin alueella.

Uralin federaatiopiirissä Tjumenin alueella suunnitellaan muutettavan 80 tehottomasti toimivaa kunnallista lämpölaitosta puulle. Alueella syntyy vuosittain yli 0,5 miljoonaa tonnia puujätettä, jota voidaan käyttää polttoaineena. Tjumenin alueella toimii tällä hetkellä puulla 11 kattilaa. Suunnitteilla on ensimmäinen puujätettä käyttävä, sähköä tuottava laitos.

Lähteet: Rosleshoz, Infobio 1, Infobio 2