Venäjän Karjalan tasavallan uuden maankäytön suunnitelman toteuttaminen merkitsisi valtavaa takaiskua koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisten luontoalueiden suojelulle, kirjoittaa Luonto-Liitto. Suunnitelmassa ollaan luopumassa jopa kahdesta kolmasosasta aiemmin suojeltavaksi sovittuja alueita, jotka käsittävät yli 1,3 miljoonaa hehtaaria vanhoja metsiä ja muita luonnontilaisia ekosysteemejä. Tutkijat ja kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa ovat vedonneet Karjalan tasavallan päämieheen Andrei Nelidoviin, että suunnitelmasta luovuttaisiin.
Venäjän Karjalassa on säilynyt korvaamattoman arvokkaita laajoja ja yhtenäisiä boreaalisen luonnon keitaita, jotka muodostavat yhdessä muun Luoteis-Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Norjan viimeisten luonnontilaisten alueiden kanssa ns. Pohjois-Euroopan Greenbelt-verkoston (Pohjois-Euroopan vihreät vyöhykkeet). Tämän arvokkaiden luontoalueiden muodostaman verkoston suojelun eteen on työskennelty kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa vuosia, mutta nyt Karjalan tasavallan suunnitelmat uhkaavat hanketta.
Karjalan laajojen alueiden suojelun romuttamisella voi olla tulevaisuudessa tuhoisia seurauksia koko Fennoskandian luonnolle esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Eliöillä on oltava mahdollisuus siirtyä muuttuvien elinolojen mukana uusille sopivammille alueille, mihin tarvitaan laajoja yhtenäisiä alueita. Laajat vanhat metsät ja luonnontilaiset suot ovat merkittäviä hiilivarastoja, joiden käyttöönotosta seuraisi merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä.
Järjestöt ja tutkijat muistuttavat vetoomuksessaan, että luonnon lisäksi suojelusuunnitelmien purkamisella on haitallisia seurauksia myös Karjalan metsätaloudelle. Korvaamattoman arvokkaiden luontoalueiden tuhoaminen aiheuttaisi väistämättä merkittävää haittaa Karjalan puun maineelle globaaleilla markkinoilla. Suojelemalla alueet mahdollistettaisiin sen sijaan kestävien ja työllistävien luontomatkailu- ja luonnontuote-elinkeinojen kehittäminen. Alueet ovat korvaamattomia myös luonnontieteelliselle tutkimukselle.