Venäjän luonnonvaraministeriö on laatinut yhteistyössä Venäjän tiedeakatemian ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) edustajien kanssa luonnoksen harvinaisten ja uhanalaisten eläin-, kasvi- ja sienilajien suojelustrategiasta. Ministeriön lehdistöpalvelun mukaan se sisältää kokonaisuuden toimenpiteitä, joista keskeisimpiä ovat harvinaisten ja uhanalaisten lajien:

  • luokittelusysteemin ja kriteerien määrittely
  • inventointien tekeminen ja rekisterin koostaminen
  • seurannan järjestäminen
  • suojelun biologisten periaatteiden ja keinojen määrittely
  • biologisten ominaisuuksien ja rajoittavien tekijöiden tieteellinen tutkimus
  • suojelun oikeudellisten perusteiden nykyaikaistaminen ja rahoitusmekanismien laadinta
  • suojeluun tarvittavan valistus- ja koulutusjärjestelmän perustaminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

Strategian luonnos on luettavissa venäjänkielisenä osoitteessa:
http://www.mnr.gov.ru/files/part/1375_08393586.doc

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu