Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trutnev toteaa metsälehti Rossijskaja lesnaja gasetan artikkelissa, että laittomien hakkuiden torjunta on pitkäaikainen ongelma. Valtionviranomaiset ovat vuosikausia kertoneet, kuinka he pyrkivät ehkäisemään laittomia hakkuita ja vähentämään metsään kohdistuvaa rikollisuutta. Tulokset ovat jääneet niukoiksi ja laittomuudet jatkuvat suunnilleen entisellään.

Trutnevin mukaan lainsäädännön, valvontamenettelyn ja tullauksen porsaanreiät eivät välttämättä ole tahattomia, sillä niiden korjaamista vastustetaan systemaattisesti. Nähtävästi kaikissa metsänkäyttöä, puun tullausta ja kuljetusta valvovissa virastoissa on henkilöitä, jotka joko leväperäisyyttään tai ikävämmistä syistä pitävät tilanteen nykyisellään ja siten edistävät Venäjän metsävarojen ryöstöä.

Esimerkkeinä lainsäädännön heikoista kohdista Trutnev mainitsee mm. seuraavat:

  • Puun alkuperätodistuksen esittämisestä puun ostopaikalla tai kuljetuksen ja rajanylityksen yhteydessä ei ole edelleenkään määräystä.
  • Puutavaran lastauspaikoille ole annettu valtakunnallista ohjetta puumäärien kirjaamisesta.
  • Koska lainsäädännössä on porsaanreikiä ja rikoslaista puuttuu varastetun puun myyjät vastuuseen saattava pykälä, valtuutetuilla viranomaisilla ei ole oikeutta tarkistaa puun alkuperää eikä hakkuiden laillisuutta.
  • Tullauksen yhteydessä tulliviranomaiset eivät vaadi todistusta hakkuiden laillisuudesta.
  • Puunvientikuljetuksissa kuormat ovat yleensä liian suuret eikä niitä tarkisteta tullissa asianmukaisella tavalla.
  • Lainsäädäntö ei edellytä puulajin ja laadun valvontaa puunviennin yhteydessä.
  • Laittoman puun torjunnasta vastuussa olevien valvontaviranomaisten yhteistoiminta ja ristikkäinen valvonta on puutteellista, mikä auttaa rikollisia välttämään vastuuta.

Ministeri Trutnev peräänkuuluttaa asianosaisia viranomaisia ehdottamaan konkreettisia toimia lainsäädännön korjaamiseksi.

Lähde: Rossijskaja lesnaja gazeta Nro 21-22, 15.05.2007