Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan Venäjän valtiolle kuuluvista sadasta luonnonsuojelualueesta 95 on luonnonvaraministeriön alaisia. Niiden yhteispinta-ala on 33,7 miljoonaa hehtaaria. Luonnonvaraministeriön alaisia ovat mm. kaikki 35 kansallispuistoa (pinta-ala 6, 968 milj. ha) sekä 11 valtion rauhoitusaluetta (yhteispinta-ala yli 6 milj. ha), mikä on puolet maan kaikista rauhoitusalueista. Ministeriön alaisten erityisesti suojeltavien luonnonpuistojen pinta-ala on noin 47 milj. ha eli 2,4 % maan pinta-alasta.

Kansallispuistojen ja suojelualueiden ylläpitoon myönnetään vuosittain 30-50 % vähemmän budjettivaroja kuin olisi tarpeen. Varojen puute vaikeuttaa kaikkien laitosten ja osastojen toimintaa ja ennen kaikkea vartiointia. Tästä huolimatta esimerkiksi vuonna 2002 annettiin sakkoja 6 milj. ruplaa luontokohteille tuotetusta vahingonteosta, kanteita pantiin vireille 152 milj. ruplan arvosta. Oikeusjuttuja nostettiin 190 kpl ja 74 ympäristönsuojelulain rikkojaa rangaistiin rikosoikeudellisesti.

Erityisiä suojelualueita koskevan lain mukaisesti valtion luonnonpuistot ja kansallispuistot ovat myös tutkimuslaitoksia ja tutkimustyö onkin niiden tärkeimpiä toiminta-aloja. Nykyisin 96 suojelualueella ja 26 kansallispuistossa on tutkimusosastoja, joissa toimii 759 tutkijaa joukossaan 190 lisensiaattia ja 20 tohtoria. 40% työntekijöistä on valmistelemassa väitöskirjaa tai tekee jatko-opintoja.

Vaikea taloudellinen tilanne pakottaa suojelualueiden johtajia hankkimaan uusia tulolähteitä, etsimään investoijia sekä harjoittamaan taloudellista toimintaa.

Venäjän luonto on rikas ja se on erityisen suojelun tarpeessa, minkä vuoksi olisi perustettava uusia suojelualueita. Viranomaisille onkin esitetty esimerkiksi uuden luonnonpuiston (Kologrivskin metsä Kostroman alueella) ja kansallispuiston (Buzulukin bor Orenburgin ja Samaran alueella) perustamista ja niihin tarvittavat asiakirjat on toimitettu käsiteltäväksi.

Asiantuntijat ovat antaneet myönteisen lausunnon neljän uuden kansallispuiston perustamisesta: Udygeijan legenda ja Tiikerin kutsu Tyynenmeren rannikolla, Anjuiskin kansallispuisto Habarovskin alueella ja Kalevalan kansallispuisto Karjalan tasavallassa.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu