Noin 80 000 metsänsuojelun ammattilaista siirtyy oletettavasti jo ennen kesää leshooseista, Venäjän metsätalousviraston alaisuudesta, Rosprirodonadzorille eli Federatiivisen luonnonvarojen hyödyntämisen valvontalaitoksen palvelukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa Venäjän valtiollisen metsänsuojelun palauttamista toimintaan. Tammikuun alussa 2005 lähes kaikki Metsätalousviraston metsien suojeluun liittyvät toiminnot siirrettiin Rosprirodnadzorille, mutta metsänsuojelun työntekijät (noin 65 000 metsänvartijaa) jäivät vielä leshozien palvelukseen. Tämä johti tilanteeseen, jossa metsänsuojelun työntekijät olivat yhden viraston alaisuudessa, mutta heille työn tekemiseksi välttämättömät valtaoikeudet olivat toisella virastolla. Rosprirodnadzorilla oli ennen nyt suunniteltua työntekijöiden siirtoa vain noin 400 työntekijää, mikä oli maan kokoon nähden aivan liian vähän.

Työntekijöiden siirron myötä tilanne tulee nyt korjaantumaan normaaliksi. Rosprirodonadzorin alaisen metsänsuojelun tärkein tehtävä tulee olemaan metsälainsäädännön noudattamisen valvonta. Metsänsuojelun työntekijät tulevat ajamaan metsänkäyttöä koskevia hallinnollisia lainrikkomuksia, lähettämään järjestysvallan- ja oikeuselimiin materiaaleja rikkomuksista, antamaan varoituksia metsälainrikkojille sekä turvaamaan oikeuden päättämien metsänkäytön rajoitusten, keskeytysten ja kieltojen toimeenpanon.

Metsätalousviraston johtaja Roschupkinin mukaan tehokkuuden lisäämiseksi metsänsuojelun työntekijöille on annettava oikeus tarkastaa metsänkäyttöluvat, laatia rikkeistä ja rikkojien pidätyksistä pöytäkirjoja, takavarikoida laittomasti kaadettu puutavara sekä rikkeisiin käytetyt välineet ja kulkuneuvot.

Lähde: Luonnonvaraministeriö ja Forestforum, Greenpeace