Venäjän metsätalousvirasto tiedottaa tarkastaneensa laittomien hakkuiden ja metsävarannon käytön vuoden 2008 satelliittiseurannan tulosten paikkansapitävyyttä. Tarkastukseen otettiin 102 metsätoimialueelta yhteensä 400 leimikkoa eli 45 % satelliittiseurannassa havaituista laittomista hakkuista.

Maastotarkastukset vahvistivat satelliittikuvista tehdyt päätelmät metsälainsäädännön rikkomisesta. Komin tasavallassa, Habarovskin aluepiirissä, Arkangelin ja Nizhni Novgorodin alueelta tulokset poikkesivat korkeintaan 10 %. Sverdlovskin ja Tomskin alueilla sekä Krasnojarskin aluepiirissä ja Burjatiassa 70 % havaituista rikkeistä todettiin maastossa tehdyssä tarkastuksessa todellisiksi.

Pääsyy (yli 80 % tapauksista) tuloksissa esiintyneisiin eroihin piili siinä, etteivät alueiden metsäviranomaiset olleet toimittaneet metsätalousviraston tietokeskus Roslesinforgiin seurantakohteiden tarkkoja tietoja eivätkä metsätoimialueet olleet noudattaneet puunkorjuuseen valituille hakkuualoille annettuja lohkomis- ja arviointimääräyksiä. Satelliittiseurannan tulosten laatuun ovat olleet vaikuttamassa myös Roslesinforgin toimipisteiden virheet satelliittikuvien purkamisessa, minkä taas katsotaan johtuneen mm. kuvien huonosta laadusta. Venäjän metsätalousvirasto on määrännyt Roslesinforgin ryhtymään lisätoimiin teknologisten vaatimusten noudattamiseksi ja työnlaadun parantamiseksi mm. siten, että satelliittikuvien tulkinnasta saatuja tietoja varmistetaan entistä enemmän kenttätarkastusten avulla.

Satelliittiseurannassa saatujen tulosten käytön edistämiseksi federaatiopiireissä on kuluvan vuoden alussa pidetty laajempia kokouksia. Aluekokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamiseksi Venäjän metsätalousvirasto on ottanut käyttöön menetelmän seurannassa todettujen laittomien hakkuiden ja metsän väärinkäyttötapausten selvittämiseksi. 15.9.2009 mennessä Roslesinforgin toimipisteet olivat lähettäneet subjektien toimeenpanovallanelimille päätöksen tekoa varten tiedot 1 318 todetusta laittomasta hakkuusta, joissa puuta on hakattu yhteensä 756 100 m³.

Metsätalousviraston johtaja toteaa Rossijskaja gazetan haastattelussa, että epävirallinen arvio laittomien hakkuiden määrästä Venäjällä on 25-30 milj. m³ vuodessa.

Lähteet: Venäjän metsätalousvirasto, Rossijskaja gazeta – Bisnes 29.9.2009