Rosleshozin yhteenvedon mukaan vuonna 2014 Venäjällä paljastettiin 18 400 laittoman hakkuun tapausta, joissa hakattiin yhteensä 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Vahingon suuruudeksi arvioidaan 11 miljardia ruplaa. Yli puolessa tapauksista laittomien hakkuiden tekijät saatiin kiinni. Eniten laittomia hakkuita tehtiin Irkutskin alueella (0,6 milj. m³).

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana on paljastettu 3 700 laitonta hakkuuta. Laittomat hakkuut ovat vähentyneet 45 alueella, esimerkiksi Luoteis-Venäjällä Karjalan ja Komin tasavalloissa sekä Arkangelin ja Pihkovan alueilla. Laittomien hakkuiden määrässä on ollut kasvua 34 alueella, esim. Luoteis-Venäjällä Vologdan ja Novgorodin alueilla.

Heinäkuun alussa astui voimaan pakollinen puukaupan rekisteröinti valtiolliseen valvontajärjestelmään, minkä odotetaan vähentävät tehokkaasti laittomia hakkuita.

Lähde: Rosleshoz