Rosbalt.ru-portaalista on luettavissa Venäjän duuman metsävarakomitean puheenjohtajan Vladimir Krupchakin tuoreet kommentit valtakunnallisen metsäsektorin kehittämisohjelmaluonnoksen viivästyttyä maaliskuulle asetetusta tavoitteesta. Teollisuus- ja energiaministeriön laatima luonnos puun jatkojalostuksen kehittämisestä ei saanut raha-asiainministeriön eikä talouskehitysministeriön tukea.

– Tämä on luultavasti ihan oikein, koska presidentti Putinillakin oli luonnoksesta ja sen sisällöstä useita kysymyksiä, kommentoi Krupchak.

Luonnosta käsitellään duumassa Komin Syktyvkarissa pidetyn metsätalous- ja metsäteollisuuskokouksen jälkeen. Kokouksen lopputulemana voidaan todeta, että tällä hetkellä metsäsektori on käytännössä vailla hallinnollista ohjausta, koska sektorin asiat on jaettu 3-4 ministeriön kesken, sanoo Krupchak. Tämän seurauksena maasta puuttuvat kansallinen metsäpolitiikka, toimiva metsälainsäädäntö sekä metsäalan kehitysstrategia, jatkaa Krupchak.

Krupchakin mukaan lähes koko metsäsektori on kriisissä. 1990-luvun alusta puunkorjuu on vähentynyt yli puolella ja sahatavarantuotanto kolmella neljänneksellä. Puutalorankentaminen on laskenut 40-kertaisesti ja Venäjän osuus maailman puutavarakaupassa tippunut 18 prosentista 2 prosenttiin.

Metsäsektorin auttamiseksi kriisistä ja saattamiseksi kestävän kehityksen tielle on nykytilanteen syyt selvitettävä Krupchakin mielestä perusteellisesti. Monissa edistyksellisissä metsäteollisuusmaissa valtio on tehnyt aloitteen kansallisen metsäpolitiikan ja kehitysohjelmien laatimisesta. Strategisen suunnittelun kohteeksi kaikkialla on otettu yhtenäinen metsäsektori tai metsäklusteri, johon kuuluvat kaikki osa-alueet metsänkasvatuksesta metsänjalostukseen. Perinteisen lähestymistavan taustalta löytyy toisiinsa integroidut tuotantoalat, jotka ovat keskittyneet muutamien suurten ylikansallisten yhtiöiden hallintaan. Nuo yhtiöt tuottavat 2/3 maailman puu- ja paperituotteista.

Kansallisen metsäpolitiikan päätavoitteeksi on asetettava integroituneiden rakenteiden tukeminen, tehokkuuden ja kilpailukyvyn takaavien olosuhteiden luominen sekä tuoton ja verotulojen lisääminen, mihin Putinkin kehotti Syktyvkarin kokouksessa kiinnittämään huomiota.

Krupchakin mielestä metsäpolitiikassa on määriteltävä valtion ensisijaiset tukitoimet metsätuotteiden tuotannon lisäämiseksi siten, että niistä saadaan mahdollisimman suuret budjettitulot. Tämän vuoksi on selvitettävä toimivien yritysten kasvupisteet ja turvattava puunjalostuksen kehittäminen varsinkin yritysten omissa laitoksissa. Vähiten kuluja koitunee, jos kyetään hyödyntämään nykyistä henkilöstöä ja raaka-ainepotentiaaleja, kuljetus- ja energiantuotantoinfrastruktuuria.

Lähde: www.rosbalt.ru