Suurin osa pohjoisen havumetsävyöhykkeen laajoista aarniometsäalueista ja luonnontilaisista soista sijaitsee Venäjällä. Laajan suomalais-venäläisen yhteistyön tuloksena Luoteis-Venäjän arvokkaimmat luontoalueet on kartoitettu. Luoteis-Venäjällä on monia merkittäviä luonnonsuojelualueita ja lisää on suunnitteilla. Tuore englanninkielinen julkaisu tarjoaa tietoa ja välineitä luonnonsuojelun, metsätalouden ja maankäytön suunnittelun edistämiseen.

Luoteis-Venäjän luonnonsuojelualueiden edustavuuden ja kattavuuden arviointihankkeessa (Gap-hanke) selvitettiin luonnonsuojelullisesti laajimmat alueet Karjalan tasavallassa, Muurmanskin, Arkangelin, Vologdan ja Leningradin alueilla sekä Pietarin kaupungissa. Gap-hanke käynnistettiin metsätalouden ja luonnonsuojelun toimijoiden tarpeesta kartoittaa Luoteis-Venäjän arvokkaimmat ja yhtenäiset luontoalueet, jotta niiden ainutlaatuisia luontoarvoja ei menetetä.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen sivuilta