Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen (17.07.2018 № 836), jolla koivutukin vientikiintiö astuu voimaan 1.1.2019 alkaen. Kuuden kuukauden mittaisen vientikiintiön suuruus on 567 000 kuutiometriä ja se koskee läpimitaltaan yli 15 cm koivutukkia (TN VED 4403 95 000 1). Kiintiöt myönnetään vuosien 2014-2016 aikana viedyn koivutukkimäärän perusteella.

Lähde: Lakitietokanta

Aikaisemmin aiheesta: 19.03.2018 Koivutukin viennin rajoittamisesta odotetaan päätöstä lähiaikoina