Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja tulli ovat tarkastaneet vientiin menevien puukuljetusten laillisuutta Lahdenpohjan piirissä Syväoron rajanylityspaikassa. Lain mukaan jokaisella kuljetettavalla puuerällä on oltava kuormakirja, josta käy ilmi puutavaran omistaja, lähettäjä, vastaanottaja, kuljettaja sekä kuljetettavan puumäärän tilavuus, puulaji ja puutavaralaji. Lisäksi kuormakirja sisältää auton rekisterinumeron ja puukauppasopimuksen rekisteröintinumeron.

Vuoden 2015 aikana Karjalassa on tarkastettu yhteensä 3 352 puukuljetusta. Lain mukainen kuormakirja puuttui kuudessa tapauksessa.

Lähde: Metsätalousviraston Luoteis-Venäjän metsäosasto