Karjalan tasavallan päämiehen määräyksestä toimeenpanovallan elimiä on täydennetty erillisellä metsäkomitealla, joka korvaa aiemmin toimineen Karjalan metsätalousviraston. Karjalan tasavallan valtiollisen metsäkomitean puheenjohtajaksi valittu Vladimir Kornienko tarkastelee ohessa tasavallan metsätalouden kehitystä uuden metsälain tultua voimaan.

Metsätalousviraston toimiessa Karjalassa järjestettiin 32 metsäkilpailua pitkäaikaisten metsänvuokraoikeuksien myöntämiseksi. Vuodelle 2006 vahvistettu hakkuusuunnite käsitti 8,9 miljoona kuutiometriä puuta, josta metsänkäyttäjille oli annettu hakkuulupia 6,4 miljoonalle kuutiolle. Toteutunut hakkuumäärä oli 5,5 milj. m³. Metsänvuokraajille hakkuulupia oli myönnetty 6,1 milj. m³, josta toteutettiin 5,2 milj. m³. Lisäksi järjestettiin 34 pystypuuhuutokauppaa, joissa myytiin 129 300 m³ puuta hinnan ollessa 28,4 miljoonaa ruplaa. Metsänkäyttömaksuja federaation budjettiin saatiin 323,4 milj. ruplaa ja tasavallan budjettiin 293,3 milj. ruplaa.

Nyt aikaisemmin metsätalousviraston alaisuudessa toimineet 28 leshozia ja Karjalan kasvinjalostuksen ja siementuotannon suunnittelukeskus on siirretty Karjalan tasavallan omaisuudeksi ja Karjalan tasavallan valtiollisen metsäkomitean alaisuuteen.

Uuden metsälain mukainen toiminta edellyttää metsäkomitean puheenjohtajan mukaan federaation toimeenpanovallan tasolla vähintään 50 ja Karjalan tasavallan tasolla noin 10 asetuksen julkaisua. Aloitteet laaditaan metsäkomiteassa.

Uuden metsälain voimaantulon myötä subjekteille on siirretty myös metsäpalojen ja metsärikkeiden torjuntatehtävät. Metsien suojelu uusissa olosuhteissa edellyttää valtiollisen metsiensuojelujärjestelmän luomista metsänhoitoalueille ja puistometsiin. Metsäkomiteaan on jo perustettu valtiollinen metsävalvonta ja -tarkastusosasto sekä laadittu listat henkilöistä, jotka toimivat valtionmetsätarkastajina ja samalla myös metsälakivaltuutettuina. Odotettavissa on, että Venäjän hallitus säätää metsävalvonta ja -tarkastusmenettelyohjeen turvaamaan myös Karjalaan perutettujen valvonta- ja tarkastuselinten toimintaa.

Lähde: Karjalan hallituksen nettisivut