Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkinin mukaan Venäjällä laaditaan kesä-heinäkuuhun mennessä kansallinen ohjelma laittomia hakkuita vastaan.

Roschupkin pitää laittomia hakkuita vakavana ongelmana. Nyt on tavoitteena laatia vastuuperiaatteet niin laittomia puunkorjaajia kuin ostajiakin varten sekä määritellä, mikä on laitonta hakkuuta ja mitkä ovat sitä koskevat vastuut. Nykyisellään laittomiin hakkuisiin suhtaudutaan ilkivaltana, kujeiluna, josta ei käytännössä rangaista, Roschupkin toteaa. Yli 10 000 ilmitulleesta laittomiin hakkuisiin liittyvästä rikkeestä vain 50 tapausta on viety oikeuteen.

Ongelma on pahin Itä-Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä, joiden lähialueella Kiinassa puunkysyntä on suurta. Kaiken kaikkiaan laittomien hakkuiden osuus Venäjällä on 10-15 % (19 milj. m³) kokonaishakkuumäärästä. Asiantuntijat ovat vuodesta 2005 lähtien tehdyn ilma- ja satelliittikuvatulkinnan avulla havainneet eron venäläisen puun koti- ja ulkomarkkinoille menevän määrän ja todellisten hakkuumäärien välillä.

Roschupkin ottaa esille kolme tekijää Venäjän laittomien hakkuiden syinä. Ensimmäisenä syynä ovat sosiaalis-taloudelliset olosuhteet: puun jatkuva kysyntä Venäjällä ja ulkomailla, laittomien hakkuiden tuottoisuus ja metsäisten seutujen elintason alhaisuus. Toisena ovat oikeudelliset tekijät eli metsä-, rikos-, hallinto- ja tullilainsäädännön puutteellisuus ja kolmanneksi hallintokäytännön ja oikeusmenettelyn heikko koordinointi, mikä johtaa metsävarojen arvioinnin epätarkkuuteen, metsien käytön ja puunkuljetuksen tehottomuuteen jne.

Lähteet: www.lesprom.ru ja Luonnonvaraministeriö