Metsäteollisuuden puupula Luoteis-Venäjällä sekä Kaukoidän ja Siperian eteläosissa on nousemassa kriittiselle rajalle, totesi Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Nikolaj Krotov. Alueille on keskittynyt paljon metsäteollisuutta ja ekstensiivisen metsätalouden seurauksena puupula on tosiasia.
Krotovin mukaan intensiivisen metsätalouden vastustajia ei Venäjän metsäsektorilla ole ja uusia ratkaisuja ollaan valmistelemassa. Metsätalouden uudet ohjeistot on laadittava metsävyöhykkeittäin, jotka ottavat huomioon alueelliset ilmaston ja luonnon piirteet. Venäjällä metsät luokitellaan yli 30 metsävyöhykkeeseen. Luoteis-Venäjän alueet kuuluvat pääasiassa Venäjän Euroopan puoleiseen pohjoistaigan ja keskitaigan vyöhykkeisiin.
Luoteis-Venäjällä huonoin tilanne metsävarojen suhteen on Karjalassa, Arkangelin alueella ja Komissa. Ongelmallisille alueille on luvassa rahoitusta ja tutkimusresursseja vuonna 2014. Tavoitteena on laatia uudet periaatteet ja säännöt metsänhoitoon ja puunkorjuuseen.