Venäjä voi ottaa käyttöön korotetut puun vientitullit, jos muut maat ajavat ns. hiiliprotektionismia, ilmoitti Venäjän luonnonvara- ja ekologiaministeri Juri Trutnev jokin aika sitten Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa. Hiilikiintiöitä ajavista maista Trutnev mainitsi Iso-Britannian, jonka kannalle lähiaikoina asettunevat niin Yhdysvallat kuin Euroopankin maat.

Venäjän WWF:n luonnonsuojelupolitiikan johtaja, maantieteen tohtori Jevgeni Schwarz hämmästeli ministerin puheita. ”Iso-Britannia ja Yhdysvallat eivät ole riippuvaisia Venäjän raakapuusta. Monet ovat laskeskelleet, että vientitullien korottaminen herättäisi suomalaiset ja kiinalaiset sijoittajat investoimaan varoja Venäjän puunjalostusteollisuuteen. On tärkeää muistaa, että vaikka Venäjän alueella on noin 26 % maailman metsistä, Venäjän metsäsektorin tuotteiden reaalihinta on kaiken kaikkiaan 3 – 6 % muun maailman tasosta” sanoo Schwarz.

Schwarzin mukaan viimeisimmässä suomalais-venäläisessä metsähuippukokouksessa suomalaiset ilmoittivat, että puunviennin sulkutullien tullessa voimaan, suomalaiset alkavat investoida nopeasti kasvavaan lehtipuuhun Latinalaisessa Amerikassa. Mutta venäläisen raakapuun tärkein vientimaa Kiina ei kuitenkaan aio ottaa käyttöön valmistusprosessissa paljon hiilivetypolttoainetta kuluttavista tuotteista perittävää ”hiiliveroa”.

”Kehittyneiden maiden suunnitelmat ”hiiliveron” käyttöönotosta on suunnattu ennen kaikkea niiden maiden epärehellisen kilpailun – ekologisen polkuhinnoittelun – ehkäisemiseen taholta, jotka eivät ponnistele riittävästi tuotannon energiatehokkuuden eteen” sanoo Schwarz. Schwarzin mielestä tehokkain vastaus Venäjän taholta olisi 4.6.2008 tehdyn presidentin asetuksen toteuttaminen. Kysymyksessä on asetus nro 889 Venäjän talouden energiatehokkuuden nostamisesta 40 prosentilla.

Lähde: Lesnaja gazeta 27.3.2010