Puuperäisten polttoaineiden tuotannon kehitysnäkymät olivat esillä hallituksen sisäisessä metsäsektorin kehittämiskokouksessa, joka käytiin varapääministeri Viktor Zubkovin johdolla 1. joulukuuta. Kokouksessa päätettiin lisätä hallituksen tukea puuperäisten polttoaineiden tuottajille. ”Kotimaisen bioenergiasektorin kehittäminen on Venäjän Federaation hallituksen strateginen valinta”, totesi Zubkov, tarkentaen tämän tarkoittavan näkyvimmin pelletin tuotantoteknologian kehittämistä. ”Venäjällä biopolttoaineiden avulla tuotetun energian suhteellinen osuus on tällä hetkellä alle kuudesosa EU-maiden vastaavasta suureesta”, varapääministeri totesi. ”Tämä asia vaatii perusteellista muutosta.”

Kotimaisten ja ulkomaisten pelletin tuottajien tukijärjestelmä on Zubkovin mukaan jo luotu. ”Prioriteetti-investointien listalle on lisätty kuudentoista pelletin tuotantolaitoksen rakennusprojektit ja osa subjekteista, esimerkiksi Arkangelin ja Vologdan alueet, ovat jo luomassa tukiohjelmia jätepuun energiakäytön tehostamiseen”. Varapääministeri uskoo, että kotimainen pelletin tuotanto on mahdollista nostaa vuoteen 2020 mennessä nykyisestä vajaasta miljoonasta tonnista jopa kahdeksaan tonniin.

Lähde:
Venäjän Federaation hallituksen sivut