Venäjällä käynnissä oleva metsälainsäädännön uudistus mahdollistaa laittomat hakkuut monella tavoin, kertoi Greenpeacen Venäjän metsäkoordinaattori Aleksei Jaroshenko tiedotustilaisuudessa tiistaina. Laittoman puun myynnin kieltävä EY-lainsäädäntö voisikin voimaantullessaan suojata kuluttajia laittomalta puulta.

Jaroshenkon mukaan nykytilanne tekee laillisen toiminnan tässä vaiheessa vaikeaksi ja luo paljon mahdollisuuksia korruptioon, minkä vuoksi laittomat hakkuut ovat edelleen yleisiä Venäjällä. Uusi lainsäädäntö edellyttää puuta ostavilta yrityksiltä entistä suurempaa panostusta puun laillisen alkuperän varmistamiseen, sanoo Aleksei Jaroshenko.

Venäjän uusi metsälaki astui voimaan vuoden 2007 alussa, mutta vanhan lain mukaisia normeja on edelleen paljon voimassa, koska uusia asetuksia ei ole vielä säädetty. Lakiuudistuksen seurauksena metsähallinnosta irtisanotaan 150 000 työntekijää.

Uudet normit tekevät puun alkuperän seurannan vaikeammaksi, sillä hakkuulupia ei enää hyväksytä leimikon tarkkuudella, ja hakkuualueet määritellään vuosi-ilmoituksessa vain metsähallinnollisen kvartaalin tarkkuudella. Uuden metsänhoitoasetuksen pitäisi tulla voimaan heinäkuun alusta, mutta sitä ei ole vieläkään hyväksytty hallituksen ja ministeriöiden taholta.

Hallinnon uudelleenjärjestely houkuttelee irtisanomisen uhkaamia virkamiehiä lahjusten ottoon. Uuden lain mukaan metsänhoitotoimien ja mm. palontorjunnan vastuu siirtyy metsänvuokraajalle. Koska metsäpalveluyrityksiä ei ole riittävästi, tämäkin velvollisuus täyttyy usein vain paperilla ja lahjomalla, kertoo Jaroshenko.

Lähde: Greenpeacen tiedote