Greenpeace on toteuttanut Arkangelin alueella Dvina- ja Pinega-jokien valuma-alueella tapaustutkimuksen metsänkäytöstä vuosina 2002-2013. Tulosten mukaan alueella harjoitettu metsänkäyttö on ”puun louhintaa”, joka on verrattavissa kaivostoimintaan. Laajoja hakkuita on tehty paikallisten suurten jalostajien puuhuollon turvaamiseksi, eikä hakkuun jälkeistä metsänhoitoa ole tehty. Tämän seurauksena parhaimmat ja saavutettavilla olevat havumetsät on käytetty loppuun ja havupuun jalostajilla on puutetta raaka-aineesta. Korjuuyritysten on siirryttävä yhä kaukaisemmille alueille ja hakattava koskemattomia metsiä. FSC -metsäsertifikaatti on myönnetty usealle alueen ”puunlouhijalle”, vaikka toiminta on sertifioinnin periaatteiden vastaista. Greenpeacen mielestä FSC:n tavoite edistää hyvää metsätaloutta on epäonnistunut kyseisellä alueella ja sertifikaatista on muodostunut vakava uhka Venäjän koskemattomille havumetsille. Ellei periaatteita muuteta välittömästi, sertifikaatti menettää uskottavuutensa ja siitä tulee pelkkä leima viherpesuun.

FSC toteaa tiedotteessaan, että tapaustutkimuksessa esille nostetut kysymykset otetaan vakavasti, mutta epäonnistumisesta ollaan vahvasti eri mieltä. Kaikkiaan Venäjällä on jätetty FSC-sertifioinnin ansiosta käytön ulkopuolelle 1,5 miljoonaa hehtaaria koskematonta metsää, joka olisi mahdollisesti hakattu ilman sertifikaattia. Arkangelin alueella tästä on 700 000 hehtaaria, johon myös kyseinen Dvinan alue kuuluu. Neljältä tapaustutkimuksen yritykseltä FSC-sertifikaatti on jo peruttu, koska yritykset eivät täyttäneet FSC:n vaatimuksia. Näin ollen yrityksiä ei voida käyttää sertifiointimenetelmän arviointiin Venäjällä. Venäjän FSC-standardi on lisäksi tiukentunut vuodesta 2012 alkaen ja suurin osa Greenpeacen tarkastelusta on tehty ennen sitä. Sertifikaatin laatua parannetaan jatkuvasti. Esimerkiksi vuonna 2013 aloitettiin projekti, jonka tavoitteena on analysoida perusteellisesti sertifikaatin periaatteiden rikkomusten yleisimpiä syitä.

Lue lisää: