Federaation lailla 199-FZ muutettiin ja täydennettiin voimassaolevaa metsälakia mm. valtiovallanelinten, alueellisten ja kunnallisten elinten valtuuksien osalta, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Lain mukaan federaation subjektit saavat kahdenlaisia valtuuksia. Ensimmäiset liittyvät subjekteille annettaviin metsävarannon omistus-, käyttö- ja hallintaoikeuksiin koskien metsiä, jotka aikaisemmin ovat olleet maatalousorganisaatioiden hallussa (ns. maatalousmetsät).

Maatalousmetsät ovat taloudellisesti houkuttelevampia, koska niiden metsänkäyttö on laaja-alaisempaa, mm. päätehakkuut sallitaan. Maatalousmetsät ovat rakenteellisesti ja teknologisesti omanlaisiaan metsämassiiveja, joille on tehty erilliset metsätalous- ja metsänhoitosuunnitelmat. Noiden metsien luovuttaminen alueille on hallinnollisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisinta.

Toiset valtuudet koskevat metsäpalojen sammuttamista Venäjän metsävarannon alueella. Metsälakiin tehtyjen muutosten myötä kaikki metsäpalonsammutusvaltuudet (suunnitelmat, osallistuvat henkilöt, kalusto) pysyvät edelleenkin subjektien toimeenpanovallan elimillä. Subjekteille tulee lisävelvollisuus maksaa sammutustyöt federaation budjetista myönnetyillä avustuksilla. Metsäviraston johtaja Valerij Roschupkin on todennut, että metsälain muutosten ansiosta palontorjuntaan saadaan tehokkuutta lisää.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu